Este é o blog de Dereitos Civís. Podes visitar a páxina clicando na imaxe

El Valedor saluda la doctrina de TUE sobre ejecuciones hipotecarias y celebra que se "corrijan" aspectos de la ley -| Resulta un pouco escasa a intervención do Valedor do Pobo na defensa dos cidadáns que se viron prexudicados por unha normativa ilegal en relación cós despexos. Saudar a doutrina do TUE non parece ser o obxectivo para o que esa Institución recibe 2 millóns de euros dos orzamentos da Xunta. Cal foi a súa contribución para que hoxe se recoñecera a ilegalidade desa norma?

El valedor do Pobo en funciones, José Julio Fernández, ha saludado la doctrina del Tribunal Europeo (TUE) y se ha felicitado de que se vayan a "corregir" aspectos de la normativa hipotecaria que dejab...ler a noticia completa