Este é o blog de Dereitos Civís. Podes visitar a páxina clicando na imaxe

A Axencia Española de Protección de Datos demora 9 meses en contestar a un escrito sobre a neglixente xestión das cámaras de Cee


Logo de 9 meses, o escrito remitiuse en agosto do 2012, a AGPD ven de contestar a unha denuncia do MpDC onde se criticaba a neglixente actuación desta Axencia no referente á instalación das cámaras de videovixiancia de CEE.

O que parece ser un desplante máis da Axencia Estatal amosa novavement a súa absoluta deixadez de funcións.Algo que prexudica claramente o dereito recollido no artigo 18 da CE.

Dereitos civís esta a recopilar toda información referente ao expediente para facello chegar á UE e amosar a intutilidade da lexislación vixente neste Estado.