Este é o blog de Dereitos Civís. Podes visitar a páxina clicando na imaxe

A Delegación do Goberno afirma que as cámaras do Porto de Sada non son da súa competencia.

Segundo o representante do Estado na Galiza "as cámaras do Porto de Sada non se rexen pola Lei orgánica 4/1997 pola que se regula a utilización de videocámaras polas Forzas e Corpos de Seguridade en lugares públicos, polo que o asunto plantexado por vostede queda ao marxe das competencias desta Delegación do Goberno".
Sen embargo, e como ven sendo habitual, a Delegación do Goberno fai deixades de funcións Ao non actuar sobre unhaS cámaras que está gravando a vía pública; espazo que é competencia exclusiva dos Corpos e Forzas de Seguridade e polo tanto non poden ser visionados por Portos de Galiza.
Dereitos Civís volverá a dirixirse á Delegación do Goberno e tamén remitirá a súa contestación ao Defensor del Pueblo.

http://bit.ly/18GUIiL