Este é o blog de Dereitos Civís. Podes visitar a páxina clicando na imaxe

O Valedor volta a dirixirse a Melide para que aclare se ten datos sobre a eficacia das videocámaras

 • As Pontes, A Estrada, Ponte Caldelas, Ribeira, Cervo, Lalín, Carballo, Silleda, O Grove, Noia, Santiago de Compostela, Lugo e A Coruña tampouco foron capaces de facilitar ningunha información sobre a eficacia dese dispositivos
  • As Pontes ten cámaras instaladas máis non ten rexistro de gravacións ante a a Axencia Española de protección de Datos
  • A Estrada afirma que só ten cámaras no salón de plenos
  • Ponte Caldelas afirma que as súas cámaras non funcionan
  • Ribeira non contestou e o Valedor voltou a dirixirse á esa administración
  • Cervo afirma que está iniciando os trámites para crear un rexistro de gravacións
  • Lalín remitiu información detallada máis non foi capaz de demostrar a efectividade dos dispositivos.
  • Carballo non contestou e o Valedor voltou a dirixirse a esa administración
  • Silleda non contestou
  • O Grove non facilitou ningún tipo de información
  • Noia tampouco contstou
  • Santiago de Compostela afirmou que dispón de 6 cámara cnado existen polo menos 9 contabilizadas
  • Lugo dixo que non tiña máis cámara que as do Ceao e que estaban apagadas
  • A Coruña non contestou.
--
np: grupo: prensa: |