Este é o blog de Dereitos Civís. Podes visitar a páxina clicando na imaxe

Amputación da acusación popular na futura Lei de Axuizamento Criminal|Mais, sendo o promotor desta nova lei o ministro Ruiz Gallardón, moito me temo que os seus resultados sexan aínda peores que os que están en vigorler a noticia completa