Este é o blog de Dereitos Civís. Podes visitar a páxina clicando na imaxe

Comisaría de Compostela afirma que funcionarios facilitaron identificación a pesar de gravación que demostra o contrario.


  • En ningún momento se fixo alusión a deficiencia algunha no vestuario.
  • Un funcionario afirmou expresamente que; Yo tengo la obligación de dar el número de carné. Pero si vienes de esa manera... Yo no te voy a dar mi carné. Así!!
  • Houbo que solicitarlle a identificación até en tres ocasións e non a ensinou até despois de que xa estaba presentada a queixa
  • A subinspectora xefa, despois de que se presentou a queixa, afirmou que: Bueno, pero ahora se la enseño. Ya que he ido a por ella.
Transcripción da Conversación


Cidadán: Ola, que pasou coa placa?
Policía: Nada, non hai placa.
C: Non hai placa pero debería levala, verdade?
P: Dígamelo
C: Veño buscar unha resolución por denunciarvos por non levar placa.
P: Que es lo que quiere hacer?
C: Ir recollela.
C: Na primeira planta
C: Cal é o teu número de placa?
P: A ver... e... dígame usted lo que quiere... y..
__________________
Subinspectora: En Gallego o Castellano?
C: Ademais é que non levades ningún a placa. É que é impresionante.
Subinspectora: Sí Eeeeee.. Quiere en gallego o Castellano
C: En galego, galego.
C: Pero ademais non a levades alegremente...
P: Por favor...
S: sí, sí.. Ahora se la traigo
C: Pero as placas, digo. Ningún leva. A pesar de estar no xulgado de instrución, a cantidade de reclamacións
S: Nos has preguntado la placa o algo...
C: Si, a el si.
S: Y no se lo ha dado?
C: Non
___________________________
C: Cal é o seu nome (ao policía)
P: No, le doy mi número de carné. Porque no me puedo identificar
C: Podes, porque la última vez que lo pedí me disteis un número falso y quedó constancia.
P: (non se entende)
C: O número que (non se entende)
C: Afirma que é o número?
--- (Silencio)
C: Cual?
P: 92..
C: Si?
P: 317
__________________________
--- (Subindo á Secretaría)
P: Yo tengo la obligación de dar el número de carné. Pero si vienes de esa manera... Yo no te voy a dar mi carné. Así!!
C: Mira, é que....
P: Otra cosa es que vengas: vengo por una resolución.. y luego digas "no llevas placa" ¿Me puedes dar el número de carné? Pero no vinistes así.
C: Entendes o que che quero dicir?

________________
Subinspectora: Primero que sepas una cosa... bueno, le enseño mi placa. Ahora que la tengo.
Ciudadano: Non, non.
S: Bueno, pero ahora se la enseño. Ya que he ido a por ella.
S: Soy la subsinpectora jefa de la oficina...
S: Que sepa una cosa, sí tenemos que llevar la placa. Bueno, la placa no, realmente ahora es el número. Porque la placa ya no la llevamos... y... nada.. eso.. estas son las copias que le hice. Le contestarán.
_________________
(finalmente achégase o outro funcionario co número de placa e amósaa)
C: Non te preocupes. Eu xa cho expliquei antes.
P: Para que confirmes o número
C: Ahhh.. non, non, non. Non te preocupes.
S: (non se entende)
C: Ahh, boeno. Para confirmar que coincide. Vale..