Este é o blog de Dereitos Civís. Podes visitar a páxina clicando na imaxe

O "Defensor del Pueblo" diríxese por terceira vez ao Concello de Ribeira polas cámaras ilegais.

No pasado mes de xaneiro Dereitos Civís enviou unha queixa ao Defensor del Pueblo polos 10 anos de incumprimento da normativa de protección de datos en base aos seguintes argumentos: 

  • O 5 de novembro de 2007 presentase unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos polo uso das cámaras de tráfico do Concello de Ribeira para fins de seguridade privada sen ter a correspondente autorización do goberno. A Axencia Española arquivou a denuncia alegando que nas gravacións publicadas nos medios non se vía a cara das persoas gravadas; algo irrelevante xa que o que foi denunciado foi o uso de cámaras para un propósito distinto ao que se instalou.
  • O 14 de xuño de 2016 (nove anos máis tarde) o concello foi declarado finalmente infractor por usar cámaras de tráfico con fins de seguridade pública sen a debida autorización legal.
  • O 29 de decembro de 2016, a "valedora do Pobo" enviou unha suxestión á Federación Galega de Municipios e Provincias para advertir a todas as autoridades locais galegas sobre a necesidade das autorizacións obrigatorias para a instalación e uso de cámaras de vídeovixilancia.
  • O 11 de xullo de 2017, e a pesar da declaración anterior mencionada, o Consello Municipal da Ribeira fixo público que pretende instalar cámaras de vixilancia nos coches da policía local para controlar o tráfico.
  • O 29 de setembro de 2017 a Delegación do Goberno confirmou que o Concello de Ribeira aínda non obtivera autorización gobernamental para o uso de cámaras de vídeo con fins de seguridade privadas
  • O 27 de outubro de 2017, a Axencia Española de Protección de Datos volveu a declarar infractor ao Concello de Ribeira polas súas cámaras. 
De todo o exposto se pode verificar a ineficacia da normativa vixente sobre protección de datos. Aínda que, tras nove anos de insistencia, a Axencia Española de Protección de Datos declarou infractor ao concello dúas veces no período dun ano, e que o "valedora do Pobo" pediu que se lembrara aos concellos de Galiza sobre a necesidade de ter autorización para o uso de cámaras de vídeo, as cámaras se seguen instalando sen garantías de que estas cumpren coa normativa vixente.

En relación con todo o dito o "Defensor del Poboación" dirixiuse nunha primeira ocasión ao concello de Ribeira sen obter ningunha resposta, e posteriormente remitiu dous recordatorios sen que foran contestados de momento.